Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos personalinės sudėties

1994-06-30 nutarimas bylos Nr. 13/93

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1993 M. KOVO 23 D. NUTARIMO "DĖL KAI KURIŲ VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ, LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 51-979

Dokumento tekstas: