Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl piliečių nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atstatymo

1994-06-15 nutarimas bylos Nr. 11-1993/9-1994

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. SAUSIO 12 D. ĮSTATYMO "DĖL ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" PAKEITIMO" 2 PUNKTO ANTROSIOS DALIES 4 PUNKTO, KURIUO PAKEISTAS 1991 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" 8 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES 2 PUNKTAS, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1994 M. SAUSIO 11 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" PAKEITIMO IR PAPILDYMO" 2 PUNKTO 4 PAPUNKČIO, KURIUO 1991 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" 8 STRAIPSNIO ANTROJI DALIS PAPILDYTA 4 PUNKTU, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 47-889

Dokumento tekstas: