Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atstatymo

1994-05-27 nutarimas bylos Nr. 12/93

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. LIEPOS 15 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" PAPILDYMO IR PAKEITIMO" 3 PUNKTO DALIŲ, KURIOMIS PAKEISTOS 1991 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" 4 STRAIPSNIO PENKTOJI IR ŠEŠTOJI DALYS, BEI 14, 15, 16, 17, 18 IR 19 PUNKTŲ, KURIAIS ŠIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIS PAPILDYTAS 10, 11, 12, 13, 14 IR 15 PUNKTAIS, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 42-771

Dokumento tekstas: