Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo nutarimo pilietybės klausimais

1994-04-13 nutarimas bylos Nr. 7/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1993 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS" 5 PUNKTO PAKEITIMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 29-524

Dokumento tekstas: