Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausybės nutarimo apmokestinimo klausimais

1994-03-16 nutarimas bylos Nr. 3/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LAPKRIČIO 23 D. NUTARIMO NR. 872 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. SPALIO 16 D. NUTARIMO NR. 773 DALINIO PAKEITIMO" ATITIKIMO ĮMONIŲ ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO ANTRAJAI DALIAI IR ĮSTATYMUI "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS"

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 22-366

Dokumento tekstas: