Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo statuto kai kurių straipsnių

1994-02-24 nutarimas bylos Nr. 9/93

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO II DALIES 9, 9-3, 9-6, 10 IR 10-1 STRAIPSNIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 16-271

Dokumento tekstas: