Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl žemės reformos pagrindinių krypčių

1994-01-19 nutarimas bylos Nr. 4/93

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. BIRŽELIO 17 D. SEIMO NUTARIMO "DĖL ŽEMĖS REFORMOS PAGRINDINIŲ KRYPČIŲ" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 7-116

Dokumento tekstas: