LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl piliečių nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atstatymo

1995-12-22 nutarimas bylos Nr. 9/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" 8 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES 4 PUNKTO IR KETVIRTOSIOS DALIES NORMOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 106-2381

Dokumento tekstas: