LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausybės nutarimo teisėsaugos darbuotojų darbo apmokėjimo klausimais

1995-12-06 nutarimas bylos Nr. 3/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. KOVO 31 D. NUTARIMO NR. 465 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 124 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ, VALSTYBINIO ARBITRAŽO, PROKURATŪROS BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO" DALINIO PAKEITIMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 46 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMUI, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUI "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ, PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ, VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ"

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 101-2264

Dokumento tekstas: