Dėl įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių"

1995-10-17 nutarimas bylos Nr. 8/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ" 7 STRAIPSNIO KETVIRTOSIOS DALIES IR 12 STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 86-1949

Dokumento tekstas: