Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1995-09-21 sprendimas bylos Nr. 5/95

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. BIRŽELIO 13 D. NUTARIMAS NR. 461 "DĖL PASTATO ŠIAULIUOSE, AUŠROS AL. 25A, IŠPIRKIMO" ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 1991 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSTATYMĄ "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ"

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 79-1843

Dokumento tekstas: