LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1995-07-05 sprendimas bylos Nr. 8a/94

DĖL SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. SPALIO 12 D. NUTARIMAI NR. 421 "DĖL TARPŪKINIŲ ĮMONIŲ PERREGISTRAVIMO IR PAJINIŲ ĮNAŠŲ PANAUDOJIMO ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖSE" IR NR. 422 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ VADOVŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ PRIVATIZAVIMO LAIKOTARPIU" ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 57-1433

Dokumento tekstas: