LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo

1995-05-16 nutarimas bylos Nr. 1/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. GRUODŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 985 "DĖL NEPRIVATIZUOTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS PASTATŲ VILNIUJE" DALIES, KURIA PASTATAS, ESANTIS VILNIUJE, VYDŪNO G. 17, ĮTRAUKTAS Į NEPRIVATIZUOTINŲ PASTATŲ SĄRAŠĄ, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI, 3 IR 4 STRAIPSNIAMS

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 42-1040

Dokumento tekstas: