LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos statuto

1995-04-20 nutarimas bylos Nr. 19/94

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS STATUTO 7 BEI 9.3 STRAIPSNIŲ, TAIP PAT DĖL RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO VALSTYBINIŲ ĮRENGINIŲ NUOMOS PRIVAČIOMS REDAKCIJOMS KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TECHNINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ 3 BEI 12 PUNKTŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 34-847

Dokumento tekstas: