Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1995-03-14 sprendimas bylos Nr. 24/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 1994 M. RUGSĖJO 2 D. DEKRETO "DĖL TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS KOVAI SU EKONOMINIAIS NUSIKALTIMAIS ĮSTEIGIMO" 2 IR 4 PUNKTAI NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI
Dokumento tekstas: