LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atstatymo

1995-03-08 nutarimas bylos Nr. 20/94-21/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. LIEPOS 15 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" PAPILDYMO IR PAKEITIMO" 8 PUNKTO, KURIUO IŠ NAUJO IŠDĖSTYTAS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" 12 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES 3 PUNKTAS, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. LIEPOS 15 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO" 23 PUNKTO, KURIUO IŠ NAUJO IŠDĖSTYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO SEPTINTASIS PUNKTAS, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 22-516

Dokumento tekstas: