Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

1995-01-25 sprendimas

DĖL JONIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO "DĖL ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ATSISKAITYMO SU PAJININKAIS TVARKOS IR SĄLYGŲ" 9 PUNKTAS ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMO 20 STRAIPSNĮ
Dokumento tekstas: