Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

1995-01-24 išvada bylos Nr. 22/94

DĖL EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 4, 5, 9, 14 STRAIPSNIŲ IR JOS KETVIRTOJO PROTOKOLO 2 STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 9-199

Dokumento tekstas: