Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Medžiaga Nr. 40/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Kauno miesto apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės valdybos 1993 m. spalio 12 d. potvarkis Nr. 1258-v neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 1995 m. sausio 4 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Stasio Stačioko, Stasio Šedbaro, Teodoros Staugaitienės ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė Kauno miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės valdybos 1993 m. spalio 12 d. potvarkis Nr. 1258-v, kuriuo buvo iš dalies pakeistas 1993 m. balandžio 13 d. potvarkis Nr. 420-v, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Kauno miesto apylinkės teismas prašo ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės valdybos 1993 m. spalio 12 d. potvarkis Nr. 1258-v, kuriuo buvo iš dalies pakeistas 1993 m. balandžio 13 d. potvarkis Nr. 420-v, atitinka Konstitucijos 23 straipsnį.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Konstitucijos 105 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, taip pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

Pareiškėjas prašo ištirti, ar savivaldybės valdybos priimtas teisės aktas atitinka Konstituciją. Konstitucija ir Konstitucinio Teismo įstatymas nesuteikia Konstituciniam Teismui teisės nagrinėti ir spręsti, ar savivaldybės valdybos priimtas teisės aktas atitinka Konstituciją, todėl prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio pirmąja dalimi ir 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti prašymą.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė

 Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys