LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paslapčių ir jų apsaugos

1996-12-19 nutarimas bylos Nr. 3/96

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 5 IR 10 STRAIPSNIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. KOVO 6 D. NUTARIMŲ NR. 309 IR NR. 310 ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO NORMOMS

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 126-2962

Dokumento tekstas: