LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 4/96

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

S P R E N D I M A S

 Dėl Klaipėdos apygardos teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų“, papildyto 1993 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 700, 2 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio ketvirtąją dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 21 straipsnio 2 punktą

Vilnius, 1996 m. lapkričio 28 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė Klaipėdos apygardos teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų“ papildyto, Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 700 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 papildymo“, 2 punkto nuostata, kad šiuo „nutarimu patvirtintos rinkliavos yra neapmokestinamos nerealizacinės įplaukos, naudojamos uosto eksploatavimo išlaidoms apmokėti bei infrastruktūrai plėtoti“, atitinka Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktą, 94 straipsnio 2 punktą, 127 straipsnio antrąją bei trečiąją dalis, taip pat Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio ketvirtąją dalį ir Vyriausybės įstatymo 21 straipsnio 2 punktą

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas Klaipėdos apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovams Klaipėdos jūrų uosto direkcijai ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „KLASCO“ dėl nesumokėto juridinių asmenų pelno mokesčio išieškojimo į valstybės biudžetą iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (8 089 975,2 Lt) ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „KLASCO“ (3 542 317,2 Lt). Teismas 1996 m. balandžio 16 d. nutartimi sustabdė šios bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų“ papildyto, Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 700 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 papildymo“, 2 punkto nuostata, kad šiuo „nutarimu patvirtintos rinkliavos yra neapmokestinamos nerealizacinės įplaukos, naudojamos uosto eksploatavimo išlaidoms apmokėti bei infrastruktūrai plėtoti“, atitinka Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktą, 94 straipsnio 2 punktą, 127 straipsnio antrąją bei trečiąją dalis, taip pat Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio ketvirtąją dalį ir Vyriausybės įstatymo 21 straipsnio 2 punktą.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. gegužės 16 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245), kurio 32 straipsnio antrojoje dalyje nustatė, kad „uosto rinkliavos [...] yra nerealizacinės ir neapmokestinamos pajamos“.

Vyriausybė 1996 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1270 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos klausimais pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 1996, Nr. 107-2456) 3 ir 4 punktais pripažino netekusiais galios Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų“ 2 punktą ir Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 700 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 410 papildymo“. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąją dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas pradėtai teisenai byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Egidijus Jarašiūnas                             Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

Pranas Vytautas Rasimavičius            Teodora Staugaitienė                         Juozas Žilys