LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1996-11-28 sprendimas bylos Nr. 4/96

DĖL KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NR. 410 "DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ", PAPILDYTO 1993 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMU NR. 700, 2 PUNKTAS ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO KETVIRTĄJĄ DALĮ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO 2 PUNKTĄ
Dokumento tekstas: