Dėl Seimo rinkimų

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 23 d. išvada

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ

 Santrauka

Bylą inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas. Jo paklausimuose buvo prašoma pateikti išvadą, ar per 1996 m. lapkričio 10 d. įvykusį pakartotinį balsavimą vienmandatėse rinkimų apygardose per Seimo narių rinkimus Baltijos rinkimų apygardoje Nr. 20 ir Pasvalio–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 47 nebuvo pažeistas Rinkimų įstatymas, taip pat ar šis įstatymas nebuvo pažeistas pagal Lietuvos socialinio teisingumo sąjungos pirmininko skundą.

Paklausimuose buvo nurodyta, kad dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų Baltijos rinkimų apygardoje Nr. 20 kreipėsi Lietuvos liberalų sąjungos valdyba, o dėl Pasvalio–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 47 – Lietuvos demokratinės darbo partijos prezidiumas.

Konstitucinis Teismas pateikė išvadą, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkimų rezultatų atitinka Seimo rinkimų įstatymą. Pradėta teisena dėl Respublikos Prezidento paklausimo, ar nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, pagal Lietuvos socialinio teisingumo sąjungos pirmininko skundą nutraukta.

 

Tezės

Vykdant demokratiškus rinkimus ypač svarbūs yra viešumo ir kontrolės mechanizmai. Atstovų rinkimams, rinkimų stebėtojų, spaudos ir kitų visuomenės informavimo priemonių atstovų aktyvus dalyvavimas rinkimų procese, kiek tai leidžiama įstatymo, užtikrina, kad rinkėjų valia bus deramai išreikšta. Minėtų atstovų pastabos leidžia nustatyti Seimo rinkimų įstatymo pažeidimus.

Nedidelis balsų skirtumas, taip pat rinkimų stebėtojų pastabos, pareikštos po to, kai žinomi išankstiniai rinkimų rezultatai, savaime nėra pagrindai perskaičiuoti rinkimų biuletenius.

Seimo rinkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies nuostata „šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai, padaryti rinkimų apylinkėje ar rinkimų apygardoje“ yra vertinamasis požymis, kurio turinį privalo nustatyti Vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes. Nustačius, kad pažeidimas šiurkštus, Vyriausioji rinkimų komisija taip pat įvertina, ar jo įtaka rinkimų rezultatams lemiama.