LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo rinkimų

1996-11-23 išvada bylos Nr. 15/96

DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMŲ, AR PER SEIMO NARIŲ RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 114-2644

Dokumento tekstas: