LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl butų privatizavimo

1996-11-20 nutarimas bylos Nr. 2/96

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 114-2643

Dokumento tekstas: