LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos

1996-10-22 nutarimas bylos Nr. 17/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. LIEPOS 17 D. NUTARIMO NR. 987 "DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 97, 98, 99 STRAIPSNIAMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 BEI 3 PUNKTAMS, 14 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI IR 18 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 104-2385

Dokumento tekstas: