LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 7/96

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 629 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ 4.2.1 punktas, kuris iš dalies pakeistas Vyriausybės 1994 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ 5 punktu atitinka Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsniams

 Vilnius, 1996 m. spalio 22 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstęs pareiškėjo – Rokiškio rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 629 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ 4.2.1 punktas, kuris iš dalies pakeistas Vyriausybės 1994 m. sausio 10 d. Nr. 4 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ 5 punktu atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 499 ir Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsniams.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Rokiškio rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Rimanto Dovydėno ieškinį Rokiškio rajono savivaldybei ir to paties rajono uždarajai akcinei bendrovei „Gimtasis Rokiškis“ dėl žalos atlyginimo už pakenkimą sveikatai. Teismas 1996 m. gegužės 7 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą ir prašo Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 629 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ (Žin., 1993, Nr. 39-839) 4.2.1 punktas, kuris iš dalies pakeistas Vyriausybės 1994 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ (Žin., 1994, Nr. 4-59) 5 punktu atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 499 ir Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsniams.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo, taip pat Respublikos Prezidento bei Vyriausybės priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

Vyriausybė 1996 m. rugpjūčio 23 d. priėmė nutarimą Nr. 1004 „Dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 1996, Nr. 81-1956), kurio 4 punktu pripažino ginčijamo Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 629 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ 4.2.1 punktą ir Vyriausybės 1994 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“ 5 punktą netekusiais galios.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąją dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas pradėtai teisenai byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir 69 straipsnio ketvirtąja dalimi,

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas                             Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

 Pranas Vytautas Rasimavičius            Teodora Staugaitienė                         Juozas Žilys