LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1996-10-22 sprendimas bylos Nr. 7/96

DĖL ROKIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 629 "DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO" 4.2.1 PUNKTAS, KURIS IŠ DALIES PAKEISTAS VYRIAUSYBĖS 1994 M. SAUSIO 10 D. NUTARIMO NR. 4 "DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO" 5 PUNKTU ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 499 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIAMS
Dokumento tekstas: