LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Žemės įstatymo kai kurių straipsnių

1996-09-25 nutarimas bylos Nr. 16/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PIRMOSIOS IR ANTROSIOS DALIŲ NORMŲ, REGULIUOJANČIŲ VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ TEISES VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO SRITYJE, IR 24 STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 92-2173

Dokumento tekstas: