LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl advokatų aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo

1996-07-10 nutarimas bylos Nr. 11/95 - 9/96

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES 1 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 67-1628

Dokumento tekstas: