LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausybės nutarimo gyventojų santaupų indeksavimo klausimais

1996-06-26 nutarimas bylos Nr. 6/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 562 "DĖL GYVENTOJŲ SANTAUPŲ INDEKSAVIMO" 1 PUNKTO NUOSTATOS "TAIKYDAMI KOEFICIENTĄ 10" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 63-1480

Dokumento tekstas: