LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl vartotojų kooperacijos turto privatizavimo

1996-05-22 nutarimas bylos Nr. 14/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 14 "DĖL VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS VALDOMO TURTO DALIES" IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. KOVO 10 D. POTVARKIO NR. 186P "DĖL VALSTYBĖS IR VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS TURTINIŲ SANTYKIŲ" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIAMS

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 50-1208

Dokumento tekstas: