Dėl komercinių bankų įstatymo

1996-04-18 nutarimas bylos Nr. 12/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES 7 PUNKTO, 39 STRAIPSNIO, 40 STRAIPSNIO PIRMOSIOS BEI ANTROSIOS DALIŲ, 45 STRAIPSNIO IR 46 STRAIPSNIO ANTROSIOS BEI TREČIOSIOS DALIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 36-915

Dokumento tekstas: