Dėl žyminio mokesčio tarifų

1996-03-15 nutarimas bylos Nr. 13 /95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 11 D. NUTARIMU NR. 1123 "DĖL ŽYMINIO MOKESČIO TARIFŲ BEI ŽYMINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ ŽYMINIO MOKESČIO TARIFŲ 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 27.4-27.9, 29, 34 IR 36 PUNKTŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽYMINIO MOKESČIO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 25-630

Dokumento tekstas: