LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybinių įmonių turto pirminio privatizavimo

1996-01-24 nutarimas bylos Nr. 7/95

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES BEI 50 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES NORMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES BEI 14 STRAIPSNIO ŠEŠTOSIOS DALIES NUOSTATŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1996, Nr. 9-228

Dokumento tekstas: