Dėl Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimo nuostatos, susijusios su Vyriausybės įgaliojimų gavimu iš naujo po Prezidento rinkimų, išaiškinimo

1998-12-17 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1998 M. SAUSIO 10 D. NUTARIMO IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 112-3114

Dokumento tekstas: