Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės

1998-12-09 nutarimas bylos Nr. 2/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 105 STRAIPSNIO SANKCIJOJE NUMATYTOS MIRTIES BAUSMĖS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 109-3004

Dokumento tekstas: