Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegijos prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 476 straipsnio trečioji dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 1998 m. spalio 9 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Teodoros Staugaitienės, Prano Vytauto Rasimavičiaus ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė klausimą dėl atsisakymo nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 476 straipsnio trečioji dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Konstitucinis Teismas 1998 m. rugsėjo 7 d. išnagrinėjo bylą Nr. 1/98 pagal pareiškėjo – Alytaus rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar CPK 476 straipsnio trečioji dalis neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui. Konstitucinis Teismas 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarime pripažino, jog CPK 476 straipsnio trečiosios dalies normos dalis, kurioje nustatyta, kad kasacine tvarka panaikinus sprendimus bylose dėl pinigų sumų išieškojimo pagal reikalavimus, kylančius iš darbo teisinių santykių, atgręžti įvykdymą leidžiama, jeigu panaikintasis sprendimas buvo pagrįstas ieškovo suteiktomis melagingomis žiniomis ar jo pateiktais suklastotais dokumentais, neprieštarauja Konstitucijai.

Tai, kad Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegijos prašyme nurodyto teisės akto atitikimas Konstitucijai Konstituciniame Teisme jau buvo tirtas ir tebegalioja šiuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas, sudaro pagrindą Konstituciniam Teismui savo sprendimu atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti CPK 476 straipsnio trečiosios dalies atitikimą Konstitucijai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu ir 69 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai.