Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl akcizų įstatymo

1998-10-09 nutarimas bylos Nr. 4/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES 2 PUNKTO IR ŠIO STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 91-2533

Dokumento tekstas: