Dėl pinigų sumų išieškojimo pagal reikalavimus, kylančius iš darbo teisinių santykių

1998-09-24 nutarimas bylos Nr. 1/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 476 STRAIPSNIO TREČIOSIOS DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 85-2382

Dokumento tekstas: