Dėl įvairių rūšių alkoholio gaminimo, laikymo, gabenimo, pardavimo ir realizavimo

1998-07-09 nutarimas bylos Nr. 10/97-3/98-10/98

DĖL 1996 M. LIEPOS 2 D. IR 1997 M. SAUSIO 9 D. ĮSTATYMŲ, KURIAIS BUVO PADARYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 310 STRAIPSNIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI, ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 63-1827

Dokumento tekstas: