Dėl Valstybės išperkamos žemės nominalios kainos nustatymo metodikos

1998-06-18 nutarimas bylos Nr. 11/96

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMU NR. 909 PATVIRTINTOS VALSTYBĖS IŠPERKAMOS ŽEMĖS NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 57-1605

Dokumento tekstas: