Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl miškams padarytos žalos atlyginimo

1998-06-01 nutarimas bylos Nr. 11/97

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. RUGPJŪČIO 14 D. NUTARIMO NR. 329 "DĖL MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO" 3.4 PUNKTO 3 PASTRAIPOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 52-1435

Dokumento tekstas: