Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų

1998-05-06 nutarimas bylos Nr. 18/97

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. GRUODŽIO 5 D. NUTARIMU NR. 530 PATVIRTINTŲ ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO JUOS SUŽEIDUS AR JIEMS ŽUVUS RYŠIUM SU TARNYBA SĄLYGŲ 4 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOSIOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 43-1187

Dokumento tekstas: