Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1998-03-25 sprendimas bylos Nr. 16/97

DĖL SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 30 D. NUTARIMAS NR. 841 "DĖL ŽEMĖS GRĄŽINIMO" ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS
Dokumento tekstas: