Dėl Vyriausybės nutarimo kainodaros reguliavimo klausimais

1998-03-25 nutarimas bylos Nr. 12/97

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR.777 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. VASARIO 3 D. NUTARIMO NR. 77 "DĖL KAINODAROS REGULIAVIMO" DALINIO PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠILUMINĖS ENERGIJOS, ELEKTROS ENERGIJOS BEI GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ NUSTATYMU, DALINIO PAKEITIMO BEI PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUI "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS"

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 29-784

Dokumento tekstas: