Dėl savivaldybių veiklos administracinės priežiūros subjektų

1998-02-18 nutarimas bylos Nr. 2/97

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS VALDYMO TARNYBOS "A" LYGIO VALDININKŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAPILDYMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1998, Nr. 18-435

Dokumento tekstas: