Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Kauno miesto apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalį

 Vilnius, 1999 m. gruodžio 22 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko ir Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė teisėjos Teodoros Staugaitienės pranešimą apie Kauno miesto apylinkės prašymo išankstinį tyrimą.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

  1. Pareiškėjas – Kauno miesto apylinkės teismas 1999 m. spalio 14 d. nutartyje prašo ištirti: 1) ar Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 3 straipsnio 2 dalis atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 29 straipsnius; 2) ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 4.2 punktas bei šiuo nutarimu patvirtinta Valstybės išperkamos žemės, miško ir vandens telkinių vertės bei lygiavertiškumo nustatymo metodika, taip pat ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 464 „Dėl piliečių, kuriems kompensuojama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, sąrašų sudarymo ir kompensacijos mokėjimo tvarkos“ 2.2 punktas atitinka Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalį, taip pat Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 3 straipsnio 2 dalį.

Konstitucinio Teismo pirmininko 1999 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 69 minėtas prašymas grąžintas pareiškėjui remiantis Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsni 1 dalimi.

  1. Kauno miesto apylinkės teismas 1999 m. spalio 14 d. nutartyje taip pat prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalį.

Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalį ir Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnį 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas nagrinėja, ar Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai atitinka Konstituciją. Konstitucinis Teismas nenagrinėja vieno įstatymo atitikimo kitam įstatymui. Nurodyto Kauno miesto apylinkės teismo prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio pirmąja dalimi ir 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

nusprendė:

atsisakyti nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismo 1999 m. spalio 14 d. nutartyje suformuluotą teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalį.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas                             Egidijus Kūris                                    Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

 

Vytautas Sinkevičius                          Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė