Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisėjų paskyrimo procedūros ir kitų Teismų įstatymo normų

1999-12-21 nutarimas bylos Nr. 16/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) IR 73 STRAIPSNIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 109-3192

Dokumento tekstas: