Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1999-11-09 sprendimas

DĖL VILNIAUS MIESTO 2 APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. KOVO 6 D. NUTARIMO NR. 271 "DĖL TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ KAINŲ" 2 PUNKTAS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, 1995 M. LAPKRIČIO 30 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 1 DALIAI IR 1992 M. RUGSĖJO 15 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTO NUOSTATOMS

Paskelbta: Žin., 1999, Nr. 99-2863

Dokumento tekstas: